VŠĮ“Ištiesk pagalbos ranką“

LOGO_n

 Esame socialinių paslaugų ir paramos plėtros organizacija, kuri padeda sunkiai besiverčiančioms šeimoms ir vaikams visoje Lietuvoje.

VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ paramos gavėjai – vargstančios ir socialiai remtinos šeimos visoje Lietuvoje, kurioms teikiama iš kitų žmonių gaunama parama daiktais bei drabužiais.
VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ įsteigė  dienos centrą „Šypsena“ (2016 m.) , skirtą vaikams, turintiems raidos sutrikimų ,autizmo spektro sutrikimų, bei vaikams iš rizikos šeimų. Dienos centrą lanko ir socialiai aktyvių šeimų vaikai.Į dienos centro veiklas įtraukiami ir tėvai.

Mūsų tikslai

 • Teikti informaciją apie humanitarinę ir socialinę paramą – pagalbą teikiančias organizacijas;
 • Teikti humanitarinę ir socialinę pagalbą, paramą ar tarpininkauti ją suteikiant;
 • Skatinti ir didinti vaikų, jaunimo ir kitų bendruomenės narių formalų ir neformalų užimtumą bei ugdymą.
 • Remti gabius ir talentingus meno, mokslo ar sporto srityje vaikus;
 • Teikti sunkiai besiverčiančių vaikų šeimoms labdarą ir organizuoti jų teikimą;
 • Parama kita veikla visuomenei naudingomis pripažįstamose srityse;
 • Visuomenės sveikatos ir sveikatos apsaugos gerinimo projektų įgyvendinimas bei parama jiems;
 • Parama sergantiems ligomis ar nuo kitų sveikatos sutrikimų kenčiantiems vaikams bei jų šeimoms;
 • Paramos teikimas įstaigoms ar organizacijoms, kurios užsiima susirgimų profilaktika bei prevencija.

Mūsų uždaviniai

 • Suteikti pagalbą ištikus nelaimei;
 • Teikti reikiamą informaciją šeimoms, kurioms reikia paramos – pagalbos;
 • Pagalba susirandant darbą ;
 • Skatinti bendruomeniškumą, kuriant pagalbos sunkiau gyvenantiems žmonėms tinklą

Kaip galite padėti

 • Prisijungti prie mūsų komandos
 • Bendruomenės narių, galinčių padėti, paieška
 • Bendruomenės narių, kuriems reikalinga pagalba, rėmimas
 • Vienišų žmonių lankymas ir produktų pristatymas
 • Parama maisto produktais
 • Parama medikamentais
 • Parama drabužiais, daiktais
 • Parama statybinėmis medžiagomis
 • Parama kietuoju kuru
 • Padėti paslaugomis, transportu
 • Padėti įsidarbinti, įsteigiant darbo vietas arba perkvalifikuojant darbo netekusius socialiai remtinus asmenis
 • Parama sporto inventoriumi (futbolo vartai, krepšinio lankai su stovai, kamuoliai)
 • Vaikų žaidimo aikštelių inventoriumi;

Teikiamų-socialinių-paslaugų-katalogas_IPR