VŠĮ”Ištiesk pagalbos ranką”

 Esame socialinių paslaugų ir paramos plėtros organizacija, kuri padeda sunkiai besiverčiančioms šeimoms ir vaikams visoje Lietuvoje.

VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ paramos gavėjai – vargstančios ir socialiai remtinos šeimos visoje Lietuvoje, kurioms teikiama iš kitų žmonių gaunama parama daiktais bei drabužiais.
VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ įsteigė  dienos centrą „Šypsena“ (2016 m.) , o 2018m dienos centrą “Meilės lašelis “skirtą vaikams, turintiems raidos sutrikimų ,autizmo spektro sutrikimų, bei vaikams iš rizikos šeimų. Dienos centrą lanko ir socialiai aktyvių šeimų vaikai.Į dienos centro veiklas įtraukiami ir tėvai.

“Šypsenoje” ir  “Meilės lašelyje”  taikoma TEACH metodika – struktūruotas mokymas bei PECS metodika, kad vaikai su autizmo spektro sutrikimu galėtų veiksmingai bendrauti su aplinka .Pagrindinė užduotis yra išmokyti vaiką įvairių socialinių elgesio ir reakcijų modelių, kurių jis negali perprasti savaime. Pagrindiniai struktūruoto ugdymo elementai: ugdymo aplinkos pritaikymas, dienotvarkės sudarymas, veiklos struktūravimas, vaizdinių priemonių naudojimas ir elgesio modeliavimas.

Mūsų tikslai

 • Teikti informaciją apie humanitarinę ir socialinę paramą – pagalbą teikiančias organizacijas;
 • Teikti humanitarinę ir socialinę pagalbą, paramą ar tarpininkauti ją suteikiant;
 • Skatinti ir didinti vaikų, jaunimo ir kitų bendruomenės narių formalų ir neformalų užimtumą bei ugdymą.
 • Remti gabius ir talentingus meno, mokslo ar sporto srityje vaikus;
 • Teikti sunkiai besiverčiančių vaikų šeimoms labdarą ir organizuoti jų teikimą;
 • Parama kita veikla visuomenei naudingomis pripažįstamose srityse;
 • Visuomenės sveikatos ir sveikatos apsaugos gerinimo projektų įgyvendinimas bei parama jiems;
 • Parama sergantiems ligomis ar nuo kitų sveikatos sutrikimų kenčiantiems vaikams bei jų šeimoms;
 • Paramos teikimas įstaigoms ar organizacijoms, kurios užsiima susirgimų profilaktika bei prevencija.

Mūsų uždaviniai

 • Suteikti pagalbą ištikus nelaimei;
 • Teikti reikiamą informaciją šeimoms, kurioms reikia paramos – pagalbos;
 • Pagalba susirandant darbą ;
 • Skatinti bendruomeniškumą, kuriant pagalbos sunkiau gyvenantiems žmonėms tinklą

Kaip galite padėti

 • Prisijungti prie mūsų komandos
 • Bendruomenės narių, galinčių padėti, paieška
 • Bendruomenės narių, kuriems reikalinga pagalba, rėmimas
 • Vienišų žmonių lankymas ir produktų pristatymas
 • Parama maisto produktais
 • Parama medikamentais
 • Parama drabužiais, daiktais
 • Parama statybinėmis medžiagomis
 • Parama kietuoju kuru
 • Padėti paslaugomis, transportu
 • Padėti įsidarbinti, įsteigiant darbo vietas arba perkvalifikuojant darbo netekusius socialiai remtinus asmenis
 • Parama sporto inventoriumi (futbolo vartai, krepšinio lankai su stovai, kamuoliai)
 • Vaikų žaidimo aikštelių inventoriumi;