Aukok.lt

Padėk pažinti dailės terapiją jautriems vaikams

Siekiame užtikrinti vaikų užimtumą dienos centruose, per dailės terapiją, taip padedant vaikui išreikšti mintis, jausmus ir potyrius piešiant, tapant, lipdant ar naudojant kitas meninės raiškos priemones su tikslu atrasti sveikesnį, priimtinesnį vaikui gyvenimo būdą (apimanti dailės ir psichologijos, psichoterapijos žinias). Veiklas vykdys dailės terapijos specialistas.

Parama bus skirta vaikams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų bei vaikams iš rizikos šeimų (esantiems jautresnėje socialinėje situacijoje), taip suteikiant vaikams kuo įvairesnes paslaugas, kurios įprastai projektine veikla nėra finansuojamos arba finansuojamos nepakankamai.

Šios veiklos išskirtinumas, kad tai padės kitokiems vaikams įsijungti į kūrybinį procesą bei jį panaudoti ugdant save ir sprendžiant psichologines problemas, nes meninės veiklos nereikalauja specialių meninių sugebėjimų, o svarbiu tampa pats kūrybinis procesas, kuris pagal poreikius gali būti gydantis, ugdantis, atpalaiduojantis.

Užsiėmimų metu vaikai mokysis:
* Bendrauti – pasisveikinti, atsisveikinti, išklausyti, nepertraukti kito, reikšti savo mintis, kūrybiškai ieškoti išeičių iš sudėtingų situacijų.
* Suvokti jausmus – vardinti savo jausmus, išgirsti apie kito jausmus, atpažinti sunkius jausmus ir mokytis juos išveikti.
* Suvokti savo elgesio priežastį ir pasekmę.
* Socialinių įgūdžių: savarankiškumo, savigarbos ir savivertės.

Nuoroda: https://www.aukok.lt/projektai/Padek-pazinti-dailes-terapija-jautriems-vaikams

Projektas “Dailės terapija vaikams turintiems negalią ir esantiems jautresnėje socialinėje situacijoje” paskelbtas Aukok.lt puslapyje. Šio
projekto pagrindinis tikslas užtikrinti vaikų užimtumą dienos centruose, per dailės terapiją, taip išreiškiant  mintis, jausmus ir potyrius piešiant, tapant, lipdant  ar naudojant kitas meninės raiškos priemones su tikslu atrasti sveikesnį, priimtinesnį vaikui gyvenimo būdą. Kitas tikslas per dailės užsiėmimus suteikti ir psichologijos, psichoterapijos žinias vaikams turintiems negalią ir esantiems jautresnėje socialinėje situacijoje. Projekto veiklos gydančios, ugdančios ir atpalaiduojančios. Kūrybinio ugdymo užsiėmimai vaikams orientuoti į kūrybiškumo, problemų sprendimo, emocinio intelekto, bet ne konkrečių dailės įgūdžių ugdymą. Dailės terapijos krypčiai priklauso vizualinis menas – piešinys, visos tapybos rūšys, mozaika, koliažas, makiažas, kūno menas, kaukės, visos modeliavimo rūšys, lėlės, fotografija ir dar daugiau. Tikslinė auditorija – vaikai turintys negalią (autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų turintys vaikai) ir esantys jautresnėje socialinėje situacijoje (vaikai iš socialinės rizikos šeimų; vaikai iš šeimų, kurios gauna socialinę paramą, daugiavaikių šeimų ir (arba) minimalias pajamas gaunančių šeimų vaikai (pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą); vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių; vaikai, turintys negalią (iki 21 metų); vaikai, esantys sunkioje situacijoje,  pagal ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisijos rekomendaciją). Kurdamas vaikas gali išreikšti savo jausmus, atsiverti, atpažinti savo poreikius ir siekius. Dažnai kūriniai padeda vaikams išsiaiškinti savo savijautą, būseną, sveikimo stadiją, prioritetus. Tai sąlygoja iš pasąmonės iškylančių vaizdinių, darbų siužeto, plastinių savybių analizė, vadovaujama specialisto. Specialiųjų poreikių vaikai šiuose užsiėmimuose turės galimybę lavinti motorinius, sensorinius, pažintinius įgūdžius, stiprinti erdvės suvokimą, savivoką, išreikšti negatyvius ir pozityvius išgyvenimus, labiau suvokti juos, lavinti kalbinę raišką.

Užsiėmimų metu vaikai mokysis: Bendrauti – pasisveikinti, atsisveikinti,  išklausyti, nepertraukti kito, reikšti savo mintis, kūrybiškai ieškoti išeičių iš sudėtingų situacijų. Suvokti jausmus – vardinti savo jausmus, išgirsti apie kito jausmus, atpažinti sunkius jausmus ir mokytis juos išveikti. Suvokti savo elgesio priežastį ir pasekmę. Socialinių įgūdžių: savarankiškumo, savigarbos ir savivertės.

Projekto veiklos vyksta: Vaikų dienos centruose: „Šypsena“ (Birutės g. 29A, Kaunas), „Meilės lašelis“ (Europos pr. 89, Kaunas), „Santara“ (Baltų pr. 51, Kaunas).

Projekto laikotarpis: nuo 2019-04-01 iki 2019-12-27