Projektinė veikla

 Projekto vykdytoja:

*2016 m. „Vaikų ir tėvų įvairių įgūdžių ugdymas ir laisvalaikio užimtumo galimybės atostogų metu“ (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) – 3900 eur.

*2017 m. VšĮ “Ištiesk pagalbos ranką” institucinių gebėjimų stiprinimas (Kauno m. savivaldybė) – 1200 eur.

*2017 m. Naujų savanorių pritraukimas ir pagalba socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms (Kauno m. savivaldybė) – 1266 eur.

*2017 m. Tęstinis projektas „Vaikų ir tėvų įvairių įgūdžių ugdymas ir laisvalaikio užimtumo galimybės atostogų metu“ (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija) – 3000 eur.

*2017 m. Naujai įsteigtų vaikų dienos centrų veiklos projektas “Vaikų dienos centras “Šypsena” (Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) 3582,20 eur.

*2018 m. Tęstinis Naujai įsteigtų vaikų dienos centrų veiklos projektas “Vaikų dienos centras “Šypsena” (Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos), (projektas vyksta), 11042,00 eur.

* 2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas  (Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; Kauno m. savivaldybės), (projektas vyksta), 22250,00 eur.

* 2018 m. Vaikų vasaros užimtumas (Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programa „Iniciatyvos Kaunui“),  6570,00 eur.

Projekto partneriai:

*2016 m. „Alkoholis. Mada, žala ar būtinybė“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondas). Vykdytojas: Lietuvos samariečių bendrijos Vilniaus skyrius.

*2018 m. Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“, Dienos centras „Šypsena“ (Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programa „Iniciatyvos Kaunui“) (projektas vyksta).

Partnerė Savanorius priimanti organizacija:

* 2017 m. 54+ projektas „Savanorystė vyresnio amžiaus žmonėms“ (ESFA). Vykdytojas: VŠĮ „Socialinės integracijos sprendimai“, (projektas vyksta).

*2015 m. Projektas „Jaunimo savanoriška tarnyba“(ES fondas; Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas). Vykdytojas: VŠĮ „A.C. Patria“.

*2016 m. Jaunimo garantijų iniciatyvos projektas „Atrask save“ (ES fondas; Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas). Vykdytojas: VŠĮ „A.C. Patria“( Projektas vyksta)