2017 m. spalio – gruodžio mėn. numatomos tolimesnio tęstinio projekto „Vaikų ir tėvų įvairių įgūdžių ugdymas ir laisvalaikio užimtumo galimybės atostogų metu“ veiklos“

2017 m. spalio – gruodžio mėn. numatomos tolimesnio tęstinio projekto „Vaikų ir tėvų įvairių įgūdžių ugdymas ir laisvalaikio užimtumo galimybės atostogų metu“ veiklos“, dalinai finansuojamą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

 

VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ inicijuos susitikimus, kurių metu pasidalins gerąja patirtimi. Susitikimų metu prie arbatos puodelio ir kukliomis vaišėmis aptariamos šeimos ir vaikų poreikiai, esamos problemos, skatinama savitarpio pagalba, šeimų tarpusavio bendravimas, lavinami komunikacijos įgūdžiai kalbant įvairiomis temomis. Taip pat likusio laikotarpio metu vyks dailės terapijos užsiėmimai skirti vaikams, kurie yra uždari, sunkiai bendrauja su bendraamžiais, nepasitiki savimi, turi raidos sutrikimų, uri specialiųjų poreikių ir kt. Užsiėmimų metu taikoma dailės terapija ir dailės saviraiška. Planuojama Šv. Kalėdų pamoka bus skirta ugdyti pozityvius jausmus, šventinę nuotaiką, lavinti kūrybiškumą, supažindinti su Šv. Kalėdų papročiais ir tradicijomis. Vaikai kurs dovanėles patys savo rankomis, darbeliai bus eksponuojami. Žiemos atostogų laikotarpiu laukia smagi veikla – vasaros stovyklos Sedula nuotraukų koliažo kūrimas. Ši veikla skatins prisiminti vasaros įspūdžius, bendrauti tarpusavyje, lavinti motorikos įgūdžius.