Paskutinės veiklos, pagal tęstinį projektą „Vaikų ir tėvų įvairių įgūdžių ugdymas ir laisvalaikio užimtumo galimybės atostogų metu“, dalinai finansuojamo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Suorganizuotas dailės užsiėmimas „Muzika“ Kauno Prano Daunio ugdymo centro ir VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ dienos centro „Šypsena“ vaikams. Dailės terapijos užsiėmimai skirti vaikams, kurie yra uždari, sunkiai bendrauja su bendraamžiais, nepasitiki savimi, turi raidos sutrikimų, turi specialiųjų poreikių ir kt. Užsiėmimų metu buvo taikoma dailės terapija ir dailės saviraiška. Tikslas  – skatinti vaikus išreikšti bei įvardinti savo mintis ir jausmus, atsiradusius klausant muzikos, vystyti kūrybiškumą, stiprinti savivoką ir savivertę, ugdyti bendravimo įgūdžius.

Tai pat su VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ dienos centro „Šypsena“ vaikaism  parengtas vasaros stovyklos nuotraukų koliažas kartu. Ši veikla paskatino prisiminti vasaros įspūdžius, bendrauti tarpusavyje, lavinti motorikos įgūdžius.26176433_2061293690806528_1771746625_n26176540_2062335464035684_759125670_n26176559_2061293684139862_1048391025_nfull_logo