SAVIPAGALBOS GRUPĖS SUSITIKIMAS

Vasario 10 d. vyko susitikimas su mamomis, auginančiomis neįgalius vaikus, kurie turi įgimtų ar įgytų fizinių ar psichinių sutrikimų. Vyko savipagalbos grupės susitikimas, kurio metu buvo kalbamasi aktualiomis temomis ir dalinamasi patirtimi. Šio susitikimo metu iškilusios problemos įtakojo rengiamo projekto „Pagalba mamoms“ veiklų temas.