SEMINARAI ŠEIMOMS

Organizuoti seminarai šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, kurie turi įgimtų ar įgytų fizinių ar psichinių sutrikimų, kurie visai arba iš dalies negali pasirūpinti savo asmeniniu ir socialiniu gyvenimu. Seminarai truko 2 ak. val. Seminarų temos: Neįgaliųjų masažas (2016 12 01) bei Sveikatą stiprinančios veiklos (2016 12 02). Juos vedė slaugytoja ir visuomenės sveikatos specialistas