Projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo beiužimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba)psichikos negalia plėtra Kauno mieste“

Projektas „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba)
psichikos negalia plėtra Kauno mieste“
Lietuvoje vis stiprėja požiūris į neįgalų asmenį, kuriuo akcentuojamas asmens su negalia aktyvumas,
matomumas atviroje bendruomenėje bei suprantama, kad neįgalumas yra tik socialinių sąveikų
procesas ir rezultatas.
Kauno miesto savivaldybės administracija kartu su projekto partneriais socialinės globos centru “Vija”,
asociacija Kauno “Arkos” bendruomenė, sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Kauno viltis”,
Kauno klubu “Likimo draugai” ir VšĮ “Ištiesk pagalbos ranką” sieks išspręsti pagrindinę projekto
problemą – Kauno mieste nesudarytos galimybės kiekvienam neįgaliajam gauti individualias, jo
poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir, nepatiriant
socialinės atskirties, dalyvauti jame. Kauno mieste bendruomeninio apgyvendinimo ir dienos užimtumo
paslaugų pasiūla yra maža ir neatitinka paklausos, atitinkamai nėra sukurta tokių paslaugų
infrastruktūra.
Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos
prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir
visapusišką dalyvavimą bendruomenėje, prieinamumą Kauno mieste.
Projekto metu planuojama sukurti bendruomeninio apgyvendinimo ir dienos užimtumo paslaugų
infrastruktūrą Kauno mieste: įsigyti gyvenamuosius namus su žemės sklypais grupinio gyvenimo namų
įrengimui (20 vietų neįgaliesiems), įsigyti patalpas dienos užimtumo centrų ir socialinių dirbtuvių veiklai
(90 vietų neįgaliesiems).

Sukūrus infrastruktūrą, numatoma neįgaliuosius įveiklinti, įrengiant odos dirbinių, muilo gamybos
dirbtuves. Neįgalieji turės galimybę lankstyti popierines dėžutes, skirtas įpakuoti namų kvapams, o
vienam iš centrų įsigijus autobusiuką – sezono metu teikti aplinkos tvarkymo, žolės pjovimo paslaugas.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020-12-16.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-12-31.
Projekto biudžetas – apie 1,26 mln. eurų su PVM.
Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8
prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-
V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ lėšomis ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšomis.
www.esinvesticijos.lt