Projektas “Vaikų ir tėvų įvairių įgūdžių ugdymas ir laisvalaikio užimtumo galimybės atostogų metu”

Besibaigiant vasaros atostogoms ir artėjant naujiems mokslo metams, VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ , kartu su Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru bei Pakuonio pagrindinė mokykla vykdo projektą „Vaikų ir tėvų įvairių įgūdžių ugdymas ir laisvalaikio užimtumo galimybės atostogų metu. Šio projekto tikslas – organizuoti vaikų ir tėvų kūrybinių, pažintinių bei socialinių įgūdžių ugdymą atostogų (vasaros, rudens, žiemos) metu, suteikiant saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo galimybes, socialinę ir psichologinę pagalbą, gerinti šeimos tarpusavio santykius ir skatinti šeimų telkimąsi. Vaikų užimtumas padeda apsaugoti juos nuo nepageidaujamos įtakos gatvėje, nusikaltimų, žalingų įpročių, leidžia suteikti jiems papildomų žinių ir įgūdžių, įdomiai ir naudingai praleisti mokslo atostogas. Nedirbantiems tėvams tai galimybė atsitraukti nuo kasdienių rūpesčių, praleisti laiką kartu su savo vaikais, pabendrauti su kitomis šeimomis.
Daugelyje šeimų stebimas komunikacijos sutrikimas – nesidalijimas išgyvenimais ir jausmais. Per dieną vaikui yra skiriamos vos kelios minutės dėmesio. Šio projekto metu šeimos bus skatinamos susipažinti ir dalintis patirtimi su kitomis šeimomis, taip pat jos turės galimybę su specialistų pagalba spręsti ir analizuoti šeimoje iškilusias problemas. Bendrieji pokalbiai padės sulaukti kitų šeimų paramos ar patarimo. Dalijimasis įvykių išgyvenimais šeimoms padės pakeisti pažiūras ir tarpasmeninius santykius.
Kitas, ypatingai svarbus aspektas – socialinių įgūdžių ugdymas, kadangi šeimose šių įgūdžių dažniausiai stokojama arba jie yra nepakankami. Šeimoms bus padedama palaikyti ir atstatyti savarankiškumą, atliekant įvairias gyvenime reikalingas funkcijas. Programa apims socialinių įgūdžių, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo (namų ruoša, maisto gaminimas, higiena ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymo (dailės darbai, kalėdinių dovanų sukūrimas ir pan.), tarpasmeninių įgūdžių (sugebėjimas kurti, vystyti ilgalaikius tarpasmeninius santykius, kurti santykius tiek su suaugusiais, tiek su vaikais).
Projekte dirbant su šeimomis bus taikomas partnerystės principas – bendras darbas su šeimomis, bendradarbiavimas, dalijimasis, bendras tikslas (susitikimų, išvykų, sporto varžybų metu ir kt.). Šeimose stokojama vaikų auginimo, priežiūros įgūdžių, retai skiriama dėmesio vienas kitam, todėl bendras darbas kartu su šeimos nariais, sprendimų priėmimas, įgūdžių, vertybių ugdymas suartins šeimos narius ir sustiprins trūkstamus įgūdžius. Jiems būtina suprasti, kad kiekvienam šeimos nariui reikia suteikti galimybę pasakyti savo nuomonę bei išreikšti savo poreikius.
Projekto metu numatomos šios veiklos:
• edukaciniai – terapiniai dailės užsiemimai;
• socialinio darbuotojo bei psichologo konsultacijos;
• sporto varžybos;
• ekskursija i Karo muziejų;
• išvyka į Kauno marių paplūdimį;
• susitikimai „Šeima kartu“;
• paskaita „Kasdienė higiena ir sveikata“;
• maisto ruošimo užsiemimas „Mokausi gaminti“;
• išvyka į piceriją;
• edukacinė pamoka šeimoms „Šv. Kūčių papročiai ir Šv. Kalėdos“;
• vakarėlis „Štai ir Naujieji“.
Maloniai kviečiame visus minėtų mokyklų mokinius bei jų tėvelius norinčius aktyviai dalyvauti, įgyti naujos patirties ir smagiai praleisti laiką kartu su savo šeima, bei įgyti naujų draugų.
Projekto vadovė Arevik Oganian

Arevik

Projektą remia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
full_logo