Projektas „VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ institucinių gebėjimų stiprinimas“

 

Šių metų gegužės mėn. startavo projektas „VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ institucinių gebėjimų stiprinimas”, finansuojamas Kauno miesto savivaldybės. Projekto tikslas – sustiprinti VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ institucinius gebėjimus. Projektas įgyvendinamas nuo 2017 m. gegužės 10 d. iki 2017 m. liepos mėn. 31 d. Projekto tikslinė grupė VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ darbuotojai-savanoriai. Šis projektas sudarys galimybę pagerinti organizacijos mikroklimatą, darbuotojų lojalumą ir motyvaciją. Projekto pridėtinė vertė – projekto dalyviams sudaromos sąlygos pasinaudoti kvalifikuotų specialistų paslaugomis.

 

VŠĮ „Ištiesk Pagalbos ranką“ teikia sunkiai besiverčiančioms šeimoms paramą, ugdo filantropinę veiklą, teikia informaciją apie humanitarinę ir socialinę paramą – pagalbą teikiančias organizacijas, tarpininkauja ją suteikiant, skatina ir didina vaikų, jaunimo ir kitų bendruomenės narių formalų ir neformalų užimtumą bei ugdymą, organizuoja socialinę atskirtį turinčioms šeimoms ir vaikams šventes.

VŠĮ „Ištiesk Pagalbos ranką“ stengiasi palengvinti sunkiai besiverčiančių šeimų buitį daiktais, tačiau neteikia piniginių paramų.

VŠĮ „Ištiesk Pagalbos ranką“ remiami žmonės visuomet laukia pagalbos ir yra dėkingi už bet kokia paramą: drabužius, avalynę, namų apyvokos daiktus, žaislus, maisto produktus. VŠĮ „Ištiesk Pagalbos ranką“  džiaugiasi kiekvienu gautu daiktu ar pervestu paramai centu, nes būtent iš tų lėšų dengiami paramos prašančiųjų įsiskolinimai, perkama buitinė technika, būtini maisto produktai ar prekės ir vaistai, taip reikalingi stokojantiems, bei rengiamos šventės.

 

Visi šios organizacijos savanoriai padeda neįgaliesiems, socialinėje atskirtyje esantiems žmonėms, sunkiai besiverčiančioms šeimoms. VŠĮ „Ištiesk Pagalbos ranką“ užduotis – motyvuoti savanorius darbinei veiklai, kad ji netaptų jiems nuobodi, skatinti ilgiau išlikti organizacijoje. Daugeliu atveju savanoriškas darbas yra panašus į apmokamą darbą, todėl reikia stengtis pateikti savanoriui darbą kaip atsakingas ir kūrybingas užduotis, suderinus jas su savanorio galimybėmis.

 

Šis projektas sustiprins organizaciją iš vidaus, o tai labai svarbu ir reikalinga patiems darbuotojams dėl didesnės motyvacijos profesionaliau atlikti savanoriškas veiklas, susijusias su veiklų organizavimu, darbu su nepasiturinčiomis šeimomis, negalią turinčiais asmenimis ir kt. Savanoriškų veiklų atlikimui labai svarbus savanorio bendrų ir specialiųjų kompetencijų tobulinimas. Tuo tikslu bus organizuojami darbuotojų buhalterinės apskaitos vedimo mokymai, savanorių ir darbuotojų mokymai apie projektų rengimą bei mokymai, kurių tema – „Darbo specifika teikiant paslaugas neįgaliesiems“.

 

VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ gauna ir skiria paramą. Visi prašantys pagalbos turėtų būti susitvarkę dokumentus pagal LR įstatymus. Taip pat organizacija padeda ir tuomet, jeigu reikia pagalbos tvarkant/renkant dokumentus. Siekiant apsaugoti šeimų asmens duomenis, garantuojamas konfidencialumas. VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ yra įsteigusi vaikų dienos centrą „Šypsena“, kurį lanko autizmo spektro sutrikimą turintys bei universalios raidos socialinės rizikos šeimų vaikai.

VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ nuolat reikia savanorių skirstyti paramai, vykdyti veiklas, užsiimti su vaikais ir kt. Renkame paramą: rūbais, avalyne, daiktais, maisto produktais, higienos prekėmis, kanceliarijos priemonėmis ir kt. daiktais, tinkančiais įvairaus amžiaus grupėms (nuo kūdikių iki pensijinio amžiaus žmonių). Taip pat nuolat reikia lėšų: patalpų nuomai, mokesčiams, vaikų maitinimui, paramos transportavimui, veiklų įgyvendinimui ir kt.
Rekvizitai:

VŠĮ“Ištiesk pagalbos ranką“
Įmonės kodas : 303504916
AB SEB bankas
Banko kodas 7044
SWIFT kodas CBVILT2X
Atsiskaitomoji sąskaita : LT037044060008006133
paypal : info@pagalbavisoslietuvosseimoms.com

 

Projekto vadovė Loreta Mickūnaitė

 

Projektą finansuoja Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“

 

http://www.leidinys.lt/savaitrastiskaunui/leidiniai/2017-06-15-90

 

 

INICIATYVOS-KAUNUI-LOGO-PNG