Projekto „Vaikų vasaros užimtumas 2019 m.“, dalinai finansuojamo Kauno miesto savivaldybės, veiklų pabaiga

2019 m. rugpjūčio 11 d. baigėsi dalinai Kauno miesto savivaldybės finansuojamas projektas „Vaikų vasaros užimtumas 2019 m.“

Buvo organizuojamos trys dienos (trijuose VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ dienos centruose) ir dvi vasaros stovyklos prie ežero (poilsiavietėje Sedula, Skogalio k., Tytuvėnai, Kelmės r.).

14 dienų (dviejų pamainų stovyklos po 7 dienas, su nakvyne) stovykloje dalyvavo 90 dalyvių (84 iš 6.2. tikslinės grupės) ir 30 dienų stovykloje (trys stovyklos po 10 darbo dienų) dalyvavo 135 dalyvių (90 iš 6.2. tikslinės grupės).

Pagrindinis stovyklų tikslas įgyvendintas – jautresnėje socialinėje situacijoje esantys vaikai įvairiomis veiklomis buvo užimti vasaros stovykloje, mažinant tokių vaikų atskirtį ir didinant jų socializacijos gebėjimus, įtraukiant į įvairias bendrojo, meninio ir sportinio profilio veiklas. 

Stovyklų veiklų įgyvendinimui buvo pasitelkiami kvalifikuoti, turintys patirtį pedagogai, taip pat savanoriai. Vasaros stovyklas prie ežero papildomai finansavo gauta juridinių ir fizinių asmenų parama.

Pagrindinės veiklos: kūrybinės bei edukacinės veiklos, užsiėmimai lauke, kurių metu buvo skatinamos sportinės veiklos ir aktyvaus užimtumo veiklos gamtoje supažindinat vaikučius su aplinka ir gamtos įvairove. Stovyklos veiklos skatino vaikų kūrybiškumą, neslopinant vaiko, neribojant vaizduotės, skatinant kūrybiškumą. Stovyklų metu buvo kalbama, atliekama įvairios užduotys emocijų pažinimo, atsakomybės, pagarbos, tolerancijos ir draugystės temomis. Buvo organizuojamos netolimos išvykos į šalia esantį miestelį bei apžvalgos bokštą. O kiekvienos dienos gale buvusios vakaronės prie laužo, kepant skanumynus bei dainuojant dainas, suteikė geras emocijas tiek vaikams, tiek jų artimiesiems. Paskutinę stovyklos dieną ir valandą atsisveikinome parašydami vieni kitiems palinkėjimus. Daugiau įvykusių veiklų galima pamatyti pateiktose dienos programose.