Projekto ,,Vaikų vasaros užimtumas 2020“ liepos mėnesio veiklų ataskaita

Liepos mėnesį toliau vyko Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ (toliau – programos „Iniciatyvos Kaunui“) projektas ,,Vaikų vasaros užimtumas 2020“.

Vyko vasaros stovykla Seduloje (7 dienas) ir dvi vasaros dienos stovyklos (meninės, muzikinės ir sportinės veiklos, ekskursija) Santaroje: II pamaina 2020-06-29 –2020-07-10 (9 d.d.); III pamaina 2020-07-13 – 2020-07-24 (10 d.d.). II ir III pamainos skirtos 1–5 klasių Kauno  miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai. Veiklos vyko vaikų dienos centre “Santara”, Baltų pr. 51, Kaunas. Stovyklų metu kalbama, diskutuojama ir daromos įvairios užduotys (emocijų pažinimo, atsakomybės, pagarbos, tolerancijos ir draugystės temomis). Išvykų ar  susitikimų su svečiais metu parodė vaikams, kiek daug galima pasiekti su šypsena ir koks svarbus ir daug gyvenime reiškiantis geras žodis ar pagalba. Taip pat vaikai buvo įtraukiami į kūrybines dirbtuves.