Skelbimas

Informuojame, kad mokymai apie projektų rengimą birželio 16 d. 13-17
val. vyks Jonavos g. 66 (Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinių
mokslų ir teisės fakultetas), 323 auditorija (3-čias aukštas) Kaunas