SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE

2021 M. PROJEKTO ATASKAITA LIEPOS MĖN.

Liepos mėnesį, projekto metu, buvo ugdomi dalyvių asmens higienos įgūdžiai,
savitvarkos bei kasdieniniai buitiniai įgūdžiai. Projekto metu buvo skatinamas tarpusavis
bendradarbiavimas, komandinis darbas. Buvo siekiama, kad dalyviai dirbtų ir dalyvautų
užsiėmimuose kartu. Bendri užsiėmimai stiprino grupės narių ryšį, formavo bendrumo jausmą,
skatino nurimti ir susitelkti į “čia ir dabar” būseną. Šį mėnesį projekto dalyviai buvo ugdomi
kompiuterinio raštingumo (4 užsiėmimai), maisto gamybos (4 užsiėmimai), buvo lavinama
klientų saviraišką per meninę veiklą (3 užsiėmimai), organizuojamas užsiėmimas „Rytas su
knyga“ (4 užsiėmimai), savitvarkos, buitinių įgūdžių lavinimas (1 užsiėmimai), savarankiškumo
kasdienėje veikloje įgūdžių formavimas ir atkūrimas (1 kartas. Vykimas į parduotuvę „Rimi“).
Pirmąjį mėnesio penktadienį buvo vykdomas savarankiškumo kasdienėje veikloje
įgūdžių formavimas ir (ar) atkūrimas -Integracija. Buvo siekiama, kad projekto dalyviai ugdytų
šiuos įgūdžius: viešųjų įstaigų paskirtis, funkcijos, mokėjimas elgtis viešoje įstaigoje –
parduotuvėje. Kartu su projekto dalyviais vykome į artimiausią „Rimi“ parduotuvę (Europos pr.)
Dienos užimtumo metu buvo ugdomi savitvarkos, buitinių įgūdžių lavinimas. Projekto
dalyviai kartu tvarkėsi patalpas. Liepos mėnesį, projekto dalyviai ugdė įgūdžius susijusius su
paviršių švarinimu. Dalyviai praktikavo savarankiškai tvarkyti patalpas, prisidėti prie centro
patalpų švaros ir tvarkos užtikrinimo, mokėsi elgtis su dezinfekavimo priemonėmis, nuvalyti
stalviršius, palanges, odinius baldus. Ruošiant maistą, projekto dalyviai buvo motyvuojami
paruošti virtuvę bei sutvarkyti virtuvę po gaminimo proceso (sudėti indus į indaplovę, nurinkti ir
nuvalyti stalą, sudėti produktus ir virtuvės įrankius į jiems skirtas vietas). Maisto gamybos metu
ypatingas dėmesys buvo skiriamas aptariant elgesį prie stalo, ugdomi stalo etiketo pagrindai
(stalo serviravimas, stalo padengimas, naudojimasis stalo įrankiais). Šį mėnesį, dalyviai stiprino
savo asmeninius gaminimo, maisto ruošos įgūdžius. Buvo gaminama: omletas, keksiukai su
bananais, virti kiaušiniai, įkepti skrebučiai su kiaušiniu. Projekto dalyviai ruošė patiekalus
naudodamiesi receptais rastais internete. Buvo ugdomi projekto dalyvių receptų supratimo

įgūdžiai. Šį mėnesį, projekto dalyviai buvo supažindinami su maisto produktu – kiaušiniu. Buvo
susipažįstama su kiaušinio sandara, kiaušinio priežiūra ir kokybe, kiaušinyje esančiomis
maistinėmis medžiagomis. Aptariama kiaušinio nauda organizmui. Projektai dalyviai buvo
mokinami taisyklingai virti kiaušinį. Buvo aptariami kiaušinio virimo pagrindiniai principai
(virimo trukmė, laiko apskaičiavimas), kiaušinio paruošimas virimui (jo nuplovimas). Mokėmės,
kad kiaušinio virimo laikas yra apskaičiuojamas priklausomai nuo kiaušinio dydžio bei
pageidaujamos jo konsistencijos būklės.  Vieno užsiėmimo metu, projekto dalyviai mokinasi
panaudoti kiaušinį gamindami desertą. Buvo mokomasi atskirti kiaušinio baltymą nuo trynio,
išplakti kiaušinį. Laikas virtuvėje dalyviams suteikė galimybę įgyti naujų patirčių: įvairių maisto
patiekalų gaminimas, bendros švaros virtuvėje palaikymas, virtuvinės buitinės technikos
naudojimas.
Šį mėnesį, projekto dalyviai gerino savo įgūdžius kompiuterinio raštingumo srityje. Buvo
siekiama ugdyti dalyvių gebėjimus ir įgūdžius sumaniai naudotis kompiuterinėmis
priemonėmis. Dalyviai buvo supažindinami su kompiuteriu, pagrindinėmis sąvokomis (bendros
žinios apie kompiuterį). Mokėmės taisyklingos laikysenos naudojantis kompiuteriu (planšetiniu
kompiuteriu). Aptartos pagrindinės kompiuterių ir jų operacinių sistemų funkcijos. Dalyviai
mokėsi atpažinti kada kompiuteriui yra reikalingas įkrovimas. Dalyviai ugdė įgūdį surasti
reikiamą informaciją kompiuteryje (kalendorius, laikas, programos). Mokėmės piešti, spalvinti
pasitelkiant kompiuterį. Piešimas per “Tux paint” programėlę.
Trijų saviraiškos įgūdžių lavinimo per meninę veiklą užsiėmimų metu, buvo lavinama
projekto dalyvių smulkioji motorika, skatinamas dalyvių kūrybiškumas. Pirmojo ir antrojo
užsiėmimo metu, projekto dalyviai kūrė „Lėlių teatro dirbtuvės“. Buvo pasirenkami
pasakų/knygų veikėjai ir gaminamos lėlių figūrėles. Šiuo užsiėmimu siekėme ugdyti kūrybinius
gebėjimus, lavinti estetinį skonį, skatinti saviraišką (pasirinktos tradicinė ir antrinės žaliavos).
Trečiojo užsiėmimo metu, projekto dalyviai projektavo „Kalniečių parkas“. Projekto dalyviai iš
pasirinktų žaliavų, pasitelkiant vaizduotę, kūrė parko maketą (pagrindas, medžiai, vandens
telkinys, paplūdimys). Organizuoti užsiėmimai leido dalyviams būti kūrybiškiems, išreikšti savo
jausmus, atsipalaiduoti ir taip sumažinti įtampą.
Užsiėmimo „Rytas su knyga“ metu vyko skaitymo gebėjimo ugdymas. Skaitymo
technikos tobulinimas. Dalyviai buvo mokomi suprasti, apmąstyti rašytinius tekstus, juos vertinti

ir jais naudotis. Skaitėme pasirinktas ištraukas iš knygų, siekiama jas atpasakoti pasitelkiant
neverbalinę kalbą. Ugdėme viešo (garsaus prie aplinkinių) skaitymo įgūdžius. Pasitelkiant
knygos iliustracijas, kūrėme istoriją. Buvo ugdomas projekto dalyvių mąstymas, dėmesio
sutelkimas, atmintis, vaizduotė, ugdomas gebėjimas suprasti kūrinio pagrindinę mintį
pasitelkiant iliustracijų pagalbą. Negalintys skaityti – klausėsi, bandė tarti žodžius
skiemenuodami.
Mėnesio eigoje, projekto dalyvių artimieji turėjo galimybė konsultuotis su socialine
darbuotoja. Artimieji buvo kviečiami konsultuotis, gauti reikiamą informaciją.
Birželio mėnesį, projektu metu („Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems
bendruomenėje“ ) vyko 6 skirtingi užsiėmimai. Mėnesio eigoje buvo organizuoti muzikos (1
kartas), kaniterapijos (1 kartas), robotikos (1 kartas), dailės (2 kartai) ir keramikos būrelio
užsiėmimai (2 kartus), psichologo konsultacija (1 kartas).
Psichologo veiklai buvo skirta 2 val. Jų metu buvo siekiama individualiai lavinti
kiekvieno vaiko gebėjimus, įgalinti, nurimti, skatinti pozityvų elgesį ir mažinti neadaptyvų
elgesį. Užsiėmimų metu buvo naudotos metodikos: taikomos ABA terapijos metodas, veiksmų
kortelės, motorinius jutimus skatinantys žaislai, garsų terapija. Platesnis veiklų pristatymas:
Užduotis buvo pasirinktos pagal vaikų individualius gebėjimus. Šiuose užsiėmimuose akcentas
buvo dėmesio funkcijų lavinimui, pvz: apvedžioti kuo tiksliau paveikslėlius, įsiminti
paveiksliukus, atvaizduoti.
Keramikos užsiėmimai. Atspaudai ant molio. Naudodami naturalų molį formavome
plokščią pagrindą, ant jo išspausime įvairius augalų įspaudus, juos išpjovėme, nudažėme guašu.
Užsiėmime naudotos priemonės: natūralus molis, kartono lapas, įvairūs augalų lapai, teptukai.
Užsiėmimas gėlės iš molio. Užsiėmimo metu iš natūralaus molio lipdėme įvairius gėlių žiedus
juos tvirtinome ant bambukinio iešmelio, dažėme guašu.
Keramikos užsiėmimai padėjo atsipalaiduoti, molio lietimas ir minkymas teigiamai veikė
užsiėmimo dalyvius, ugdė jų valią, o patirtas kūrybos džiaugsmas – kėlė savivertę. Molio
kočiojimas, minkymas, spaudimas – padėjo kaupti sensorinį patyrimą, sumažino neigiamas
emocijas, vidinę įtampą, pagerino dalyvių emocinę būseną.
Meniniai užsiėmimai.

Kompozicija “Vasaros gėlių puokštė” , užsiėmimo metu naudodami įvarias gėles, augalus
kūrėme vasaros gėlių kompoziciją. Priemonės: A4 formato kartonas, klijai, paruošti trafaretai,
įvairūs augalėliai gėlės.
Kompozicija “Vasaros lietus” naudodami akvarelę kurėme piešinį “Vasaros lietus” ant A4
formato lapų. Užsiėmime naudojome akvarelę, įvairių dydžių teptukus, baltus a4 formato lapus.
Meniniai užsiėmimai padėjo atsipalaiduoti, mažino vidinę įtampą, gerino nuotaiką. Užsiėmimų
metu užsiėmimo dalyviai lavino rankos akių koordinaciją, dėmesio sutelkimą atliekamam
darbui, kantrybę, kūrybinius gebėjimus.

Robotikos būrelio metu projekto dalyviai konstravo LEGO robotus. Ugdė
smulkiąja motorika dirbdami su konstruktorių tvirtinimo detalėmis. Mokėsi dirbti su lego detalių
ištraukimo įrankiu. Žaidė loginius, mąstymą skatinančius žaidimus. Mokėsi programavimo
pagrindų. Užsiėmimo antroje dalyje dalyviai ugdė kūrybiškumą statydami robotus
vadovaudamiesi savo fantazija. Rūšiavo LEGO detales pagal spalvas ir dydžius.
Užsiėmimas su šuniukais. Šį užsiėmimą projekto dalyviams buvo pristatyti du keturkojai
– Amis ir Džordonas. Dalyviai ugdė stambiaja motoriką vedžiodami šunis, prisekdami pavadėlį.
Buvo naudojami paveikslėliai stengiantis dalyviams geriau suvokti pateikiamą
informaciją apie elgesį su gyvūnais (ką reiškia geltonas kaspinėlis, kokie yra keturkojų darbai,
kaip galima glostyti šunį, kokių šuniukų geriau neglostyti, kaip elgtis jeigu šuo pyksta ar puola).
Taip pat buvo naudojami motorikos kamuoliukai skirti tobulinti rankų koordinacijai.
Muzikos užsiėmimo metu dalyviai mokėsi groti sintezatoriumi dainelę “Du gaideliai”,
“Vakaras raudonas”, “Ir ant aukšto kalno”. Dainavo ir šoko “Šiaudų batai”, “Padainuosim mes
sustoję”, grojo metalofonu “O kai aš”, “Du gaideliai”, improvizavo sintezatoriumi.