SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE 2021 M. PROJEKTO ATASKAITA GEGUŽĖS MĖN.

Gegužės mėnesį, projekto metu, buvo ugdomi dalyvių asmens higienos įgūdžiai, savitvarkos bei kasdieniniai buitiniai įgūdžiai. Projekto metu buvo skatinamas tarpusavio bendradarbiavimas, komandinis darbas siekiant bendro tikslo. Buvo siekiama, kad dalyviai dirbtų ir dalyvautų užsiėmimuose kartu. Bendri užsiėmimai stiprino grupės narių ryšį, formavo bendrumo jausmą, skatino nurimti ir susitelkti į “čia ir dabar” būseną. Šį mėnesį projekto dalyviai buvo ugdomi kompiuterinio raštingumo (keturi užsiėmimai), maisto gamybos (keturi užsiėmimai), buvo lavinama klientų saviraiška per meninę veiklą (trys užsiėmimai), organizuojamas užsiėmimas „Rytas su knyga“ (4 užsiėmimai).

Dienos užimtumo metu buvo ugdomi asmeniniai higienos (savihigienos) įpročiai.  Dalyviams buvo akcentuojama rankų higiena. Buvo plačiau aptarti pagrindiniai rankų higienos principai. Dalyviai buvo supažindinti, kad rankas reikia plauti, kai jos akivaizdžiai purvinos ar abejojama jų švara: prieš valgį, pasinaudojus tualetu, paglosčius  gyvūnėlius, grįžus iš lauko, nusikosėjus  ar nusičiaudėjus.  Maisto gamybos metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas aptariant elgesį prie stalo, ugdomi stalo etiketo pagrindai (stalo serviravimas, stalo padengimas, naudojimasis stalo įrankiais). Šį mėnesį, dalyviai stiprino savo asmeninius gaminimo, maisto ruošos įgūdžius. Buvo gaminami sumuštiniai, avižinė košė, daržovių sriuba, spaustos obuolių sultys. Dalyviai mokinosi, kaip apdoroti maisto produktus, kaip paruošti maisto produktus prieš gaminant pasirinktą patiekalą (teisingas daržovių/vaisių nuplovimas). Mokinosi, kaip susitvarkyti po maisto gamybos proceso (grindų plovimas, stalo nuvalymas). Gegužės mėnesį, dalyviai buvo supažindinti su patalynės higienos principais. Buvo kartu praktikuojama pakeisti lovos patalynę, užvalkalus.  Šiais užsiėmimais buvo lavinami dalyvių savitvarkos, buitiniai įgūdžiai.

Šį mėnesį, projekto dalyviai gerino savo įgūdžius kompiuterinio raštingumo srityje. Gegužės mėnesį vyko keturi kompiuterio raštingumo užsiėmimai. Pasitelkdami plančetinių kompiuterių pagalbą, dalyviai lavino savo gebėjimą atpažinti skirtingas formas, raides, skaičius. Užsiėmimo metu, dalyviai buvo supažindinti su darbo internete pradmenimis-naršykle.

Trijų saviraiškos įgūdžių lavinimo per meninę veiklą užsiėmimų metu,  buvo lavinama smulkioji motorika. Pirmojo užsiėmimo metu buvo siekiama iškarpyti žodžius iš  žurnalų/laikraščių. Siekdami įtvirtinti raidyną, buvo dėliojami sakiniai. Antrojo užsiėmimo metu, dalyviai kūrė akvarelės mozaiką. Dalyviai turėjo mozaiką sukurti sujungiant spalvotus guašo taškus. Trečiojo užsiėmimo metu, saviraiškai buvo pasitelkta priemonė – folija.  Dalyviai  savo rankomis lankstė gėles.  Šių užsiėmimo metu buvo siekiama lavinti dalyvių dėmesį ir rankų judesius. Organizuoti užsiėmimai leido dalyviams būti kūrybiškiems, išreikšti savo jausmus, atsipalaiduoti ir taip  sumažinti įtampą.

Užsiėmimo „Rytas su knyga“ metu, buvo klausoma pasaka „Trys paršiukai“, „Mažasis princas“. Kartu buvo skaitomos pasirinktos ištrauka iš knygos – „Snieguolė ir septyni nykštukai“. Užsiėmimo metu, buvo praktikuojamas garsus skaitymas, išklausymas vienas kito. Užimtumo tikslas buvo mokytis raidyno, teisingo raidžių ir žodžių tarimo. Buvo lavinama vaizduotė. 

Mėnesio eigoje, projekto dalyvių artimieji turėjo galimybė konsultuotis su socialine darbuotoja. Buvo sudarytas grafikas konsultacijoms. Artimiesiems buvo atsakoma į rūpimus klausimus, suteiktas emocinis palaikymas, informavimas nukreipiant.

Gegužės mėnesį, projektu metu („Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje“ ) vyko penki skirtingi užsiėmimai.  Mėnesio eigoje  buvo organizuoti muzikos, kaniterapijos (užsiėmimas su šunimis), robotikos, dailės ir keramikos būrelio užsiėmimai.  Dailės ir keramikos būrelio užsiėmimai vyko po du kartus į mėnesį.  Vieną kartą per mėnesį dalyviai turėjo galimybę dalyvauti psichologo konsultacijoje.

Psichologo veiklai buvo skirta 2 val. Jų metu buvo siekiama individualiai lavinti kiekvieno vaiko gebėjimus, įgalinti, nurimti, skatinti pozityvų elgesį ir mažinti neadaptyvų elgesį.

Užsiėmimų metu buvo naudotos metodikos: taikomos ABA terapijos metodas, veiksmų kortelės, motorinius jutimus skatinantys žaislai, garsų terapija.

Platesnis veiklų pristatymas: Užduotis buvo pasirinktos pagal vaikų individualius gebėjimus. Šiuose užsiėmimuose akcentas buvo motoriniai gebėjimas, pvz: iš kaladėlių sudėlioti figūras, apvedžioti kuo tiksliau paveikslėlius ir kt.

Ketvirtojo  užsiėmimo su šuniukais metu dalyvavo du šunkiukai: Amis ir Džordonas, užsiėmimo dalis vyko kiemelyje. Dalyviai praktikavosi jau žinomus dalykus:

pasisveikinti su gyvūnu sakydami „labas, Ami“. Gyvūnui segė pavadėlį, tarė komandą – „einam“ ir kartu su užsiėmimo vedančiąja ėjo centro koridoriumi. Grįžę – mokėsi ištarti komandą „sėsk“ , Amiui atsisėdus, dalyvis mokėsi nuimti pavadėlį ir paglostyti šuniuką. Užsiėmimo metu buvo naudotos priemonės: sensoriniai kamuoliukai, sustatomi lankai. Dalyviai mokėsi suspausti ranka kamuoliukus tardami skaičius. Komandiniu būdu sustatyti lanką. Lavino susikaupimą laikydami lanką prieš šuniuką, o kitas vaikas per lanką – maitino šuniukus.

Muzikos užsiėmimo metu dalyviai sintezatoriumi grojo ritmines melodijas,  mokėsi groti ansamblyje. Grojo mušamaisiais, barškučiais, trikampiais, metalofonu. Taip pat buvo klausomasi relaksacinės muzikos (dalyviai atsipalaidavę sėdėjo, niūniavo, ilsėjosi).

Muzikos užsiėmimų metu buvo dainuojamos dainos: “Oi tai arklys”, “Padainuosim mes sustoję”, “Ežio namas”, Kakės Makės “Vasara” – šie kryptingi užsiėmimai padėjo lavėti projekto dalyvių atminčiai. Kai kurie dalyviai atsimena vis daugiau dainų tekstų fragmentų. Kai kurie įsijungia judėdami, šokdami. Aplodismentai po dainų suteikė muzikavimo džiaugsmą, tai buvo matyti iš dalyvių šypsenų, dalyviai jautėsi įvertinti. Taip pat dainavimas leido stiprinti žodžių artikuliavimo įgūdžius.

Keramikos būrelio metu dalyviai kūrė molinius gyvūnėlius. Naudodami naturalų

molį lipdė įvairius gyvūnėlius, juos dėliojo ant kartono. Taip pat kūrė molinius ąsotėlius. Naudodami naturalų molį lipdė ąsotėlį, jį dekoravo smulkiomis detalėmis, dažė guašu.

Užsiėmimų metu lavino rankos koordinaciją, smulkiąją motoriką bei atsipalaidavo ir ugdė meninius gebėjimus.

Meninių užsiėmimų metu dalyviai kūrė pavasario gėlės. Naudodami guašą, įvairių formų spaudukus kursime įvairias gėles, jas komponavo A4 formato lape. Taip pat kūrė aplikaciją “Paukštelis”, naudodami spalvotą popierių, klijus, kartoną. Užsiėmimai ugdė kūrybiškumą, dėmesio sutelkimą.

Robotikos būrelio metu dalyviai kūrė įvairių formų robotus, mokėsi juos programuoti.