STARTAVO PROJEKTAS:„PERĖJIMAS NUO INSTITUCINĖS GLOBOS PRIE BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲSOSTINĖS REGIONE, VIDURIO IR VAKARŲ LIETUVOS REGIONE“

Kauno miesto savivaldybės administracija kartu su Asmens su negalia teisių apsaugos
agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir partneriu VšĮ
“Ištiesk pagalbos ranką” pradėjo vykdyti projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie
bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ (toliau –
Projektas).
Projekto tikslas – teikti naujų formų bendruomenines paslaugas suaugusiems asmenims su
proto ir/ar psichikos negalia, jų šeimoms (globėjams, rūpintojams) ir sudaryti sąlygas
tikslinės grupės asmenims gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas ir
reikiamą pagalbą bendruomenėje.
Projektas skirtas suaugusiems darbingo amžiaus asmenims turintiems intelekto ir (ar)
psichikos negalią. Pagal projektą partneris VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ teikia
SOCIALINIŲ DIRBTUVIŲ paslaugą.
Socialinių dirbtuvių paskirtis – didinti asmenų su intelekto ar psichosocialine negalia
įsidarbinimo atviroje darbo rinkoje galimybes, ugdyti, lavinti ir palaikyti bendruosius ir
specialiuosius darbinius įgūdžius, atliekant prasmingas darbinio užimtumo veiklas,
nukreiptas į konkrečios prekės, produkto gamybą ar paslaugos atlikimą.
Kauno miesto gyventojai (jų artimieji), norintys dalyvauti socialinių dirbtuvių veiklose, turi
kreiptis į Kauno miesto savivaldybės atrinktą partnerį VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“
nurodytais kontaktais: +37064760035, dclaimesziburys@gmail.com, veiklos vyksta adresu:
R. Kalantos g. 133-1A, Kaunas.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2024–2029 m.
Projektas finansuojamas 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos
lėšomis.
Daugiau informacijos apie Projektą ir jo vykdomas veiklas rasite:
https://pertvarka.lt/…/bendruomeniniu-paslaugu…/