Susirinkimas

2017 m. balandžio 30 d. 15 val

Gertrūdos g. 23 patalpose vyks narių susirinkimas

Susirinkimo klausimai:

2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PRISTATYMAS IR TVIRTINIMAS

2016 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS PRISTATYMAS IR TVIRTINIMAS

2017 METŲ VEIKLŲ PLANAS