VDC ,,ŠYPSENA” VEIKLŲ 2022 M. SAUSIO MĖNESIO ATASKAITA