Negalią turintiems asmenims paslaugas teikiančių organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas.

VšĮ “Ištiesk pagalbos ranką” baigė projektą “Negalią turintiems asmenims paslaugas teikiančių organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas” NVOISI-31.

Mes 2020 m. organizuoti  kompetencijų tobulinimo mokymai VšĮ „ Ištiesk pagalbos ranką“ darbuotojams ir savanoriams.

  1. 2 dienų mokymai „Agresijos prevencija ir valdymas“;
  2. Mokymai „Streso, emocijų ir konfliktinių situacijų valdymas“;
  3. Seminaras „Bendravimo principai ir technika“;
  4. Mokymai „Autistiškų vaikų ir paauglių lytinis ugdymas“ – vietoje mokymų pasirinktas „Pedagoginių-psichologinių žinių kursas“ ir
  5. Vaikų turizmo organizavimo mokymai ;
  6. Mokymai „Ugdymo proceso individualizavimas, diferencijavimas, personalizavimas“;
  7. Mokymai apie asmens duomenų apsauga bei atsakomybė už asmens duomenų teisės aktų pažeidimus įsigaliojus ES Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui;
  8. Seminaras „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimas ir 2019 m. finansinės atskaitomybės dokumentų rengimas“;
  9. Pirmosios pagalbos mokymai;
  10. Supervizoriaus mokymai – iki 10 dalyvių/mėnesį:

Parengtas savanoriškos veiklos organizavimo aprašas

Taip parengtos savanoriškos veiklos sutartys, pasirašytas nauja bendradarbiavimo susitarimas.

Kvietimas savanoriauti!